Fältet

Ånge/Tälje flygfält, ESUJ
Plats: 6233.9 N, 1550.1 E, Höjd 427 ft/130 m över havsnivå
Radio: Tälje radio 123.15 MHz
Landningsbana: 898 m långt och 30 brett gräsfält, bana 14 och 32
Högervarv bana 32, inflyttad tröskel
Vid landning 32 är tröskeln inflyttad 57 m så att den ligger 96 m efter den korsande vägen
TORA 14 781 m, LDA 14 838 m
TORA 32 838 m, LDA 32 781 m
TORA = Take Off Run Available, LDA = Landing Distance Available