Klubben

Kontkta vem du vill inom styrelsen för info. om aktiviteter och om klubben!
Ordförande: Kenneth Edlund 070-1774086 kenneth.edlund@railcare.se Segelflygchef
Vice ordförande: Per Lemon 070-6012311 p.lemon@hotmail.com Teknikansvarig och motortekniker
Sekreterare: Håkan Granås 070-2741865 hakan.granas@gmail.com
Kassör: Hans Erik Ångström 073-9290085 h.angstrom@gmail.com Webansvarig
Ledamot: Hans-Åke Oxelhöjd 070-6286138 hansake.oxelhojd@gmail.com Anläggningsansvarig

Bankgiro 461-7031

Samarbete med Mittflyg AB, som startar flygskola på fältet under 2023,
kontakta Thomas Norberg 070-3704720 eller kristinaberglund@sky.com för mer info