Huvudmeny
bullet Nyheter
bullet Ånge/Tälje (ESUJ)
bullet Forum
bullet Termikprognos
bullet Länkar
bullet Verksamhet
bullet Information
bullet Miljö
bullet Styrelse
bullet Bingolotto
bullet Länkar
bullet Historik
bullet Bilder
Välkommen
Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
Online
Gäster: 2
Medlemmar: 0
På denna sida: 2
Medlemmar: 17, senaste: Hans Erik Å
Historik sida 1
Historik
Ånge Flygklubbs flygplan

Inledning
SE-ATT Piper J-3C-65 (eg. L-4H-PI) Lill-Cub 1944
SE-CEO Piper PA-18A Super-Cub 150 1958
SE-TKB Scheibe L-Spatz 55 1955
SE-SUF Scheibe Bergfalke II/55 1956
SE-SXP Scheibe Bergfalke II/55 1959
SE-GCI Piper PA-18 Super-Cub 150 1966
SE-TCB Eiriavion PIK-16C Vassama 1964
SE-TMR Scheibe L-Spatz 55 1957
SE-ERZ Socata Morane Saulnier MS892A Rallye Commodore 150 1969
SE-UAE Grob G 109B 1984
SE-UBZ Scheibe SF 25C Falke 1973
Källor

Inledning
Vad är detta?
Detta är en liten sammanställning av fakta om de flygplan som
Västra Medelpads Flygklubb och senare Ånge Flygklubb har haft
i sin ägo. De uppgifter som finns med är bl a ägarförhållanden,
tekniska specifikationer och uppgifter om kända haverier.
Materialet:
Målet har varit att endast använda obestridbara fakta, dvs
officiella register, köpehandlingar, etc. Detta har lett till att en
del händelser inte kunnat bestyrkas, och därför lämnats
utanför denna sammanställning. Detta kommer sig av en mycket enkel
anledning: det mänskliga minnet är inte perfekt. Det en person
minns på ett sätt, minns en annan helt annorlunda. Om faktauppgifter
skulle komma fram, läggs detta naturligtvis till. Ett stort problem
har varit att få fram uppgifter om haverier. Man måste nästan
känna till om, och i så fall när ett flygplan har havererat,
för att kunna få fram uppgifter om haveriet. Jag har varit i
kontakt med tre olika myndigheter, Luftfartsinspektionen, Statens Haverikommission
och Riksarkivet, angående haverier, och ändå inte lyckats
med att få fram alla uppgifter om alla haverier. De haveribeskrivningar
som finns med är ordagrannt tagna ur respektive haverirapport. I övrigt
angående de använda källorna hänvisas till källförteckningen
i slutet. Meningen är att allt material som legat till grund för
detta skall finnas tillgängligt i klubbstugan för den som eventuellt
vill läsa mer om någon händelse.
Förkortningar använda i registret:
Ar Avregistrerad
B Besiktningsdatum
Br Förstört av brand
Bu Besiktningsperioden utgick
Eo Ej officiellt infört
F Förstört
Fd Före detta
Ffg Flög för första gången
Fn Fuselage number (kroppsnr)
FV Flygvapnet
I Innehavare
Ir Interimsregistret
H Havererat
Lu Luftvärdighetsbeviset utgick
Lv Luftvärdigt
R Registreringsdatum
Skr Skrotat

Förklaringar:
I Sverige (960701): anger det antal flygplan av den aktuella typen som finns registrerade
och är luftvärdiga enligt KSAK flygkalender
I klubben: anger det datum då flygplanet bytte ägare enligt
köpekontrakt, i de fall där dessa finns att tillgå
I klubben enl. registret: anger det datum då flygplanet officiellt bytte ägare
enligt luftfartygsregistret
s/n: serial number, tillverkningsnummer
Ff: flygförare, befälhavare
Pass.: passagerare
Christer Hägglund


SE-ATT Piper J-3C-65 (eg. L-4H-PI) Lill-Cub 1944
Tillverkare: Piper Aircraft Corporation, Lock Haven USA
Tillv. nr.: 11979
Tillv. år: 1944
Tillverkade (tot/detta år): 5.677 st/2.001 st (L-4, ingen civil tillv. 1944)
I Sverige (960701): 28 st
Tidigare reg. (land/bet): USA/USAAF 44-79683
I klubben: 660630-700316
I klubben enl. registret: 660826-710521
Typ: Högvingat, tvåsitsigt (tandem) motorflygplan.
Dukbeklädd stålrörs/träkonstruktion.
Registeruppgifter
US Army Air Force (USAAF) 440530 - 460508
Registrerad 460928
Smålandsflyg AB, Jönköping 460928 - 480316
H Jönköpings Flygplats, Jönköping 470321
H Jönköpings Flygplats, Jönköping 471214
Jämtlands Aero, Östersund 480316 - 540617
Privatperson, Östersund 540617 - 561115
Spökis Aero, Östersund 561115 - 601228
Privatperson, Ånge 601228 - 660826
H Ope flygfält, Östersund 650916
Västra Medelpads Flygklubb, Ånge 660826 - 710521
Privatperson, Ånge 710521 - 710930
Motala Flygplanförening, Motala 710930 - 780523
Privatperson, Vreta Kloster 780523 - ff

Tekniska specifikationer
Motor: Continental A65-8S s/n T-026335
Effekt/varv: 65 hp
Propeller: Sensenich 72C wood s/n D-5860
Tomvikt: 310 kg (680 lbs)
Totalvikt: 554 kg (1220 lbs)
Spännvidd: 10,75 m (35,25 ft)
Längd: 6,83 m (22,4 ft)
Höjd: 2,03 m (80 in)
Bränslemängd: 46 l (12 US-gals)
Max fart: 140 km/h (87 mph)
March fart: 117 km/h (73 mph)
Stall fart: 61 km/h (38 mph)
Max stigning: 13,7 m/min (45 ft/min)
Max höjd: 3.500 m (11.500 ft)
Bränsleförbrukning: 15,5 l/h (4,08 US-gals/h)

Haverier
Haveridatum: 470321
Haveriplats: Jönköpings Flygplats, Jönköping
Besättning: Ff flygmekaniker G, saknade flygcertifikat
Beskrivning: "Flygmek. G klargjorde SE-ATT för flygning och snavade, när
han skulle stiga i flygplanet samt råkade därvid stöta till
gasreglaget till fullgas med påföljd att G. ramlade omkull och
fpl gav sig iväg på egen hand. Fpl välte omkull SMHI:s temp.kur
och fortsatte till verkstadsbyggnaden, där skidorna fastnade, så
att fpl stannade. Att skidorna fastnade på detta sätt förklarar
de små skadorna, som på flygplanet inskränkte sig till
splittrad propeller och skada mot höger vingspets/mot temp.kuren. Haveriet
måste anses bero på ren olyckshändelse."
Påföljd: Uppgifter saknas
Övrigt: Inga personskador.

Haveridatum: 471214
Haveriplats: Jönköpings Flygplats, Jönköping
Besättning: Ff P, A-certifikat
Beskrivning: "Under utkörning till start hade föraren sin uppmärksamhet
riktad på andra landande flygplan och observerade ej befintlig gränsmarkeringsskärm
rakt framför fpl. varför denna påkördes."
Påföljd: Förarfel. Vidare uppgifter saknas.
Övrigt: Flygplanets propeller samt glas på gränsmarkering skadades.
Inga personskador.

Haveridatum: 650916
Haveriplats: Ope flygfält, Östersund
Besättning: Ff M, Nälden, saknade certifikat (elev under utb.), total flygtid
35 tim, pass. Kapten T, Frösön (lär.)
Beskrivning: "I samband med sättning efter bedömningslandning brast landställsinfästningen
och flygplanet sjönk ned på nosen och buken."
Påföljd: Förarfel. Friad, inga vidare åtgärder.
Övrigt: Flygplanets landställ med infästningar, samt propellern skadades.
Inga personskador.

Övrigt

Köpt inkl. hjul, 1 par skidor samt div. tillbehör, fullt luftvärdig.
Pris 15.500 kr
Såld inkl. 1 par skidor samt div. tillbehör, fullt luftvärdig.
Pris 16.500 kr

Flygplanet tillverkades i fabriken i Lock Haven den 22 maj 1944, och
rullades ut för leverans den 24 maj. Det levererades kamuoflage-målat
olivgrönt och grått (Olive drab and gray) och extrautrustat
med Scott 3-21 sporrhjul samt instrumentpanel anpassad för flygvapnet(!?!).
(!?!). Tillverkningen av L-4H startade den 30 juni 1943 och totalt 1.801
st tillverkades. Av dessa skeppades 1.301 st till Europa och Afrika. Priset
för de första 1.301 var 2.461 dollar/st, och för de sista
500 (däribland detta exemplar) var priset 2.654 dollar/st.

Flygplanet levererades till US Army Air Force den 30 maj 1944, och skickades
med båt från Newark, New Jersey till Eighth Air Force, som
opererade i Europa. Flygplanet anlände till England den 17 juni 1944
och den 2 juli flyttades det över till Army Ground Forces. Från
den 4 december 1944 och åtminstone fram till och med den 4 maj fanns
flygplanet i tjänst hos 777th Field Artillery Batallion. Den 4-8
december 1944, 3-5 januari, 14 februari och 29 april-4 maj 1945 fanns
flygplanet hos 50 MR+RS (Mobile Reclamation & Repair Squadron) i Maastricht,
Holland. Om flygplanet var inne för översyner eller reparerades
efter haverier eller andra skador framgår ej av materialet. Flygplanet
såldes som överskottsmateriel den 8 maj 1946 till en okänd
köpare, troligen Albin Ahrenberg. Typen användes inom US Army
Air Force främst för artillerieldledning, övervakning,
lätta transporter och samband (bokstaven L i typbeteckningen L-4
står för Liaison, samband).


Bild 1
Piper L-4 Grasshopper
Efter ankomsten till Sverige byggdes flygplanet, i likhet med ett stort
antal andra Cubar, om av Ahrenbergs. Den blev då ett mellanting mellan
den militära versionen L-4 och den civila versionen J-3, men fick i
alla register beteckningen J-3C-65. Efter kriget kom totalt 89 st L-4 till
Sverige och av dessa var 22 st fortfarande registrerade och luftvärdiga
970101. Cubarna såldes ofta till ett pris av 750 dollar/st vid de
allierade surplus-lagren. Med dåtidens dollarkurs på ca 4,20
gav detta ett pris på 3.150 kr, dessutom tillkom en tull på
500 kr. Efter den ganska omfattande renoveringen såldes flygplanen,
de flesta till flygklubbar, för 5.850 kr.

Bild 2
Piper J-3C-65 SE-ATT

SE-CEO Piper PA-18A Super-Cub 150 1958
Tillverkare: Piper Aircraft Corporation, Lock Haven USA
Tillv. nr.: 18-6445
Tillv. år: 1958
Tillverkade (tot/detta år): 8.501 st/343 st
I Sverige (960701): 4 st
Tidigare reg. (land/bet): Sverige, Armén/51262
I klubben: 700525-740903
I klubben enl. registret: 700827-740518
Typ: Högvingat, tvåsitsigt (tandem) motorflygplan. Dukbeklädd
stålrörskonstruktion.

Registeruppgifter

Registrerad 581011
Kungl. Maj:t och Kronan, anv. Arméflyget 581011 - 600728
Ar Överfört till Armén, reg 51262 600728 - 630430
R Östersunds Flygklubb, Östersund 630430 - 700827
H Åresjön, Åre 650410
Västra Medelpads Flygklubb, Ånge 700827 - 740518
H Faxälven, Ramsele 740518
Ar Totalhaveri 751029

Tekniska specifikationer
Motor: Lycoming O-320 s/n 8869-27
Effekt/varv: 150 hk/2.700 rpm
Propeller: Sensenich M74DM-56 s/n 22535
Tomvikt: 422 kg (930 lbs)
Totalvikt: 795 kg (1.750 lbs)
Spännvidd: 10,8 m (35,5 ft)
Längd: 6,89 m (22,6 ft)
Höjd: 2,03 m (80 in)
Bränslemängd: 137 l (36 US-gals)
Max fart: 209 km/h (130 mph)
March fart: 185 km/h (115 mph)
Stall fart: 69 km/h (43 mph)
Max stigning: 29,2 m/min (960 ft/min)
Max höjd: 5.790 m (19.000 ft)
Bränsleförbrukning:
Startsträcka: 61 m (200 ft)
Haverier
Haveridatum: 650410
Haveriplats: Åresjön
Besättning: Ff H, Brunflo, A-cerifikat, total flygtid 345 tim
Beskrivning: "Höger landställsben vek sig under utrullning efter landning."
Påföljd: Ingen, materialfel.
Övrigt: Haveriet orsakades troligen av brott på höger främre landställsfästbult.
Skador på flygplanet: höger landställsben deformerat, bukskador
samt skador på stålrörskonstruktionen. Inga personskador.
Haveridatum: 740518
Haveriplats: Faxälven, Ramsele
Besättning: Ff B, Ramsele, A-certifikat, total flygtid 179 tim
Beskrivning: "Under en olovlig lågflygning har föraren framfört flygplanet
så att det kolliderat med en kraftledning. Motorn har härvid
satts ur funktion, och under försök till nödlandning på
vattnet har flygplanet kolliderat med ett träd, varefter det okontrollerat
havererat på strandkanten."
Påföljd: B dömdes 741126 till 20 dagsböter i Sollefteå tingsrätt
"för underskridande av minimiflyghöjd". Angående ytterligare
bestraffning hette det i domen att: "Eftersom vederbörande för
närvarande ej innehar något gällande certifikat, finns ej
anledning att vidtaga ytterligare åtgärder."
Övrigt: B hade tillsammans med L, Ramsele hyrt flygplanet av Ånge Flygklubb,
för att övningsflyga inför en repetitionsövning som
artilleriflygare.
Övrigt
Köpt för 40.000 kr
Ersatt av Trygg Hansa efter haveri med 38.304 kr.
Flygplanet tillverkades i fabriken i Lock Haven den 14 april
1958, och rullades ut för leverans den 16 april. Det levererades vitt
och rött (Daytona White with Sante Fe Red trim) och extrautrustat med
dubbelkommando och oljekylare.
Flygplanet, med militär typbeteckning Fpl 51A, var under
tiden i Arméflyget stationerat vid Artilleriflygskolan, ArtFlygS,
i Nyköping och var Arméflygets första egna Fpl 51. Tidigare
plan ägdes av AB Jordbruksflyg och hyrdes av Armén. Flygplanen
i denna serie var till en början civilt målade (röda och
vita) och med det civila registreringsnumret på bakkroppen. Sedan
lackerades de emellertid om och fick den karakteristiska brun/gröna
färgen och ett antal flourescerande band, bl a på båda
vingarna och stjärtfenan. Det militära registreringsnumrets tre
sista siffror (här 262) lackerades på stjärtfenan. De två
första siffrorna i det militära registreringsnumret anger flygplanstypen,
Flygplan (fpl) 51.

Fpl 51A
Mil. reg.nr. Tillv.nr. Civil reg. Övrigt
51257 18-6520 SE-CKE Såld till Köpings FK
51258 18-6521 SE-CKD Såld till privatperson, Östersund
51259 18-6454 SE-CKA Såld till Säffle FK
51260 18-6455 SE-CKB Såld till Borlänge FK
51261 18-6458 SE-CKC Såld till privatperson, Mellansel
51262 18-6445 SE-CEO Såld till V:a Medelpads FK
Anm. Samtliga i tjänst 1958-63. Uppgifterna
ur boken "Arméflygets historia". SE-CEO såldes egentligen först
till Östersunds Flygklubb (se Ägarförhållanden).

Flygplanstypen användes bl a till artillerieldledning, flanköverakning,
radiotransmittering, transporter, mm. Efter civila registreringen bogsering
av segelflygplan, brandflyg samt allmänna nöjesflygningar.
Bild 3 Piper PA-18A Super Cub 150
SE-CEO


forts. "Historik" sida 2

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}